Seguritat i prevenció

Consells per a anar a la platja

Consells i prevenció per a anar a la platja:

  • Si abans d'eixir de casa tenim la precaució de fixar-nos en la direcció del vent i triem la zona on el vent vinga de terra, a banda de trobar-nos un mar en calma tenim menys possibilitats de trobar-nos alguna medusa i que ens emprenyament.
  • Observar el color de la bandera d'advertència que ondeja en la platja. La bandera roja prohibeix el bany, la bandera groga indica precaució i cal parar atenció amb els corrents que s'originen amb l'onatge ja que els poden arrossegar mar dins. Finalment la bandera verda indica bon temps. Si és arrossegat pel corrent no perda la calma, no tracte de nadar contracorrent, si té dificultats per a eixir faça senyals d'auxili.
  • Tall de digestió. Un dels riscos més dramàtics durant l'estiu és el perill d'ofegament. Per a previndre-ho, procure entrar en l'aigua lentament i de forma progressiva, amb les mans mullar-se el cap i el coll, respecte sempre la pausa de la digestió (entre 1 i 3 hores) i mai es banye immediatament després de menjars copioses. Igualment si està suat o acalorat ha de seguir les mateixes pautes a l'hora d'entrar en l'aigua.
  • Quan vagen a la platja millor que porten l'estrictament necessari i no perden de vista els objectes mentres es banyen.
imprimir