Unitats i funcions

Districtes

La zona urbana queda delimitada en vuit sectors (Centre, Oeste-Loreto, Roques-Baix La Mar, Saladar, Montgó, Deveses, La Xara i Jesús Pobre).

Sense perjuí de les particularitats que presente cada barri, les funcions de la policia de barri són les següents:

  • La informació i assistència que li siga requerida.
  • La presència en les entrades i eixides dels col·legis de la seva zona.
  • El suport en les funcions de trànsit als grups que tenen assignades funcions de trànsit rodat.
  • La canalització de la informació de les associacions de veïns, de comerciants, de mares i pares de col·legis, de direcció dels instituts i col·legis, així com reunions amb els mateixos coordinadament amb la Direcció.
  • La mediació i resolució de conflictes privats.
  • L'elaboració de tots els informes i a propostes referents a millores en la senyalització viària, i de millora de la qualitat de vida dels residents i vianants de la zona.
imprimir