Seguritat i prevenció

Prevenció de la drogoaddicció

Consells per la prevenció de la drogoaddicció:

  • Són els pares els que han d'esbrinar si els seus fills estan ficats en temes de drogues.
  • No cal alterar-se si esbrina que el seu fill és drogoaddicte.
  • Intente acostar-se a ell mitjançant el diàleg i la confiança.
  • Escolte primer el seu fill abans d'imposar-li qualsevol sanció.
  • La paciència és fonamental per a aconseguir canviar la seua actitud.
  • És recomanable posar-se en contacte amb centres oficials per a rebre assessorament.
  • Quan el jove estiga en tractament, escoltar les instruccions dels professionals.
  • És aconsellable que els seus fills puguen convidar a casa als seus amics.
  • Mantindre oberts els canals de comunicació respectant l'entorn.
imprimir