Subvenciones

Espacio reservado para un posible aviso desta- cado de última hora.

Participació Ciutadana

Sol·licitud d'informació

Oferix al ciutadà la possibilitat de sol·licitar informació de la Policia Local de Dénia de qualsevol tema que considere d'interés.

Per favor, òmpliga el formulari següent (omplint com a mínim els camp DNI i Nom) i indique la sol·licitud que desitge. Una vegada recollida la seua consulta se li contestarà el més ràpidament possible, i en cas necessari serà transferida la seua consulta al departament corresponent.


DADES PERSONALSFORMA DE RESPOSTA
Telèfon     Email
Correu     Sense resposta

INFORMACIÓ SOL·LICITADA

Camps obligatoris
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les Dades personals contingudes en el present formulari són arreplegats davall el consentiment de l'afectat i seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al Sistema d'Informació de l'Ajuntament de Dénia. L'ús de tals dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, podent procedir-se a la seua cessió o comunicació a altres Administracions Públiques o tercers en els supòsits previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els interessats podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través dels servicis de l'Ajuntament de Dénia.