Seguritat i prevenció

En el seu lloc de treball

Consells i seguritat en el seu lloc de treball :

  • La prevenció de delicte és igual d'important en el treball que a casa.
  • El delicte sempre perjudicarà la seua esfera patrimonial.
  • Els empresaris han d'assumir la responsabilitat a l'hora de protegir els seus empleats
  • Els empleats han de col·laborar amb els caps en la presa de mesures.
  • Cada persona ha de responsabilitzar-se que el seu treball estiga protegit.
  • Els recepcionistes i els de seguretat han de controlar sempre les persones que arriben de l'exterior.
  • El personal de neteja s'ocuparà que tot quedarà degudament tancat en acabar la jornada.
imprimir