Unitats i funcions

Patrulla 092

Sense perjuí de les funcions genèriques, té com a funcions les següents:

  • L’atenció de tots els serveis emergents (presencials o comunicats) relacionats amb la seguretat ciutadana, policia administrativa i policia judicial.
  • Recolzar als serveis operatius d’atestats en accidents de trànsit amb ferits, morts o amb indicis d’infracció penal.
  • Recolzar la resta de servicis operatius, especialment en matèria de trànsit rodat, quan no hi haja altre servici propi que atendre.
  • Recolzar a les altres Forces i Cossos de Seguretat.
  • Identificacions, control d’estupefaents i armes, venda a la menuda de droga, violència de gènere, etc.
imprimir