Unitats i funcions

Atestats i investigació d'accidents

Sense perjuí de les funcions genèriques, la patrulla d’atestats realitzarà les següents funcions:

  • L’atenció de tots els serveis emergents (presencials o comunicats) d’accidents de trànsit amb danys materials, ferits, morts o amb indicis d’infracció penal.
  • Recolzament a la unitat de motoristes en l’ordenació i direcció del trànsit rodat.
  • Recolzament a la Guàrdia Civil de Trànsit en accidents de circulació en travessia i via interurbana.
  • Qualsevol altra que li siga encomanada per la Direcció, especialment en matèria de controls d’alcoholèmia, velocitat, drogues, etc.
imprimir