Seguritat i prevenció

Maltractaments o agressions sexuals

Consells davant dels maltractaments o agressions sexuals:

  • Conserva la calma. Mai cal sentir-se sola ja que la Policia Local està per a ajudar i protegir.
  • Avisar als agents de l'orde o acudir a les dependències policials més pròximes.
  • No llavar la roba perquè són proves a aportar a la Policia.
  • Acudir al metge per a ser reconeguda i evitar qualsevol malaltia o infecció.
  • Formalitza la teua denúncia, sol·licita justificant de la mateixa o còpia de la teua declaració.
  • L'encarregat de la investigació que seguisca el teu cas, t'informarà de l'evolució del mateix.
  • Avisar immediatament en quant t'assentes amenaçada o insegura.
  • Denúncia cada situació del maltractament o agressió sexual de què sigues víctima.
  • Mantín-te en permanent contacte amb la Policia i col·labora amb ella.
imprimir