Unitats i funcions

Educació viària

L'Educació viària podem definir-la com a part de l'Educació Social, sent una eficaç base d'actuació ciutadana, creant hàbits i actituds i valors vials que propicien una mobilitat segura i una convivència pacifica entre tots els ciutadans de les vies en qualitat de vianants, conductors o viatgers. Com fet Social ens implica a tots.

Perquè l'Educació viària siga una realitat eficaç, precisa d'una presència constant en totes les etapes de formació de la persona, des dels primers anys de vida, pel constant i fort protagonisme del tràfic en la nostra societat.

El departament d'Educació viària de Dénia, desenvolupa un Programa que comprén les etapes escolars d'Educació Infantil, Primària i Secundària, en el que a més de l'adquisició d'hàbits i comportaments correctes, coneixement i compliment de normes i senyals, pretén e acostament dels xiquets al Policia com a amic.

En la campanya de la bicicleta que es realitza tots els anys, es pretén fomentar el seu ús, així com la seua circulació amb seguretat i responsabilitat i la utilització del casc com a mesura imprescindible en la prevenció de greus lesions.

Per mitjà del Curs de Formació de Conductors de Ciclomotors, es pretén reforçar l'ús del casc ja adquirit en la bicicleta, així com l'aprenentatge de les normes i senyals i la seua posterior aplicació en una conducció més segura, saludable i responsable.

Des de la idea que ens importa a tots, la Regidoria de Seguretat Ciutadana de Dénia, a través del departament d'Educació viària, es va plantejar el 26, 27 i 28 de maig, les I Jornades Tècniques d'Educació i Seguretat viària, amb un doble objectiu, per un costat la reducció de l'accidentalitat i la millora de la Seguretat viària a través d'una mobilitat urbana més Segura, Saludable i Sostenible, facilitant el desplaçament urbà, i d'altra banda, la formació dels Policies Locals, contribuint a la millora de la qualificació professional, la unificació de criteris i intercanvi d'experiències entre diverses Policies Locals, dins de l'àmbit de l'Educació viària, amb l'única idea de prestar un millor servici al ciutadà, previndre riscos i reduir l'accidentalitat baix límits tolerables.

L'èxit de participació, organització i la qualitat de tots els seus ponents, i la utilitat de les conclusions extretes i de la posada en comú d'experiències fan preveure la continuïtat d'estes Jornades.

L'Educació viària es va mostrar com a punta de llança per a la prevenció d'accidents, treballant en comú des dels diferents àmbits de Salut Pública, Personal Docent, Gabinets Psicopedagògics, Autoescoles, DGT i Policia Local.

email: educacioviaria@ayto-denia.es

imprimir