Seguritat i prevenció

Solidaritat amb els altres

Ser solidari:

  • Col·labore amb els seus veïns en l'adopció de mesures per a l'immoble.
  • Reaccione amb solidaritat davant de sorolls estranys procedents de vivendes.
  • Ajude a tota persona que veja que està sent atacada.
  • Si troba a algú perdut, mantinga's un temps junt amb ell.
imprimir