Seguritat i prevenció

Actuacions en situacions d'emergència

Consells i actuacions en situacions d'emergència:

  • Una actitud de serenitat pot salvar-li la vida.
  • Cal parar atenció en la vivenda amb el gas, davant de qualsevol sospita òbriga les finestres.
  • Busque les eixides d'emergència en el cas que s'incendie l'edifici en què està.
  • Si localitza un incendi forestal avise immediatament a Bombers o Guàrdia Civil.
  • Evite tirar puntes de cigarret quan vaja per la muntanya o en un passeig a peu.
  • Encenga foc únicament en els llocs autoritzats.
  • A l’hora de prendre’s un bany, faça-ho en zones vigilades.
imprimir