Seguritat i prevenció

Prevenció de la violació

Consells per a la prevenció de la violació :

  • Si no hi ha molta gent en l'autobús a la nit col·loque's prop del conductor.
  • No passetge per descampats ni per carrers solitaris, sobretot de nit.
  • Si transita per zones fosques o deshabitades varie el seu itinerari habitualment.
  • No es quede en el vehicle quan estiga en descampats o parcs.
  • A l'hora de deixar el vehicle mire al seu voltant per si veu cualquevol sospitós.
  • Si viu a soles, no pose el seu nom de pila en la bústia, només la inicial.
  • No accedisca a un ascensor si la persona que està dins li pareix un estrany.
  • Davant d'un intent de violació córrega per a demanar auxili i socors.
imprimir