La Policia Local de Dénia

Història

Abans

La Policia Municipal de Dénia es crea en febrer de 1873, i els primers policies municipals s’incorporen al seu servici l’1 de gener de 1874.

Policia Municipal o Guàrdia Municipal

La Policia Municipal o la Guàrdia Municipal són les denominacions que indistintament s’utilitzen al llarg d’uns anys molt convulsos per a la vida deniera. Dotze són els primers cridats a ser la seguretat municipal sota les ordres de l’Alcalde.

Urbà

Gran part de l’autoritat adquirida i del prestigi del Cos ve donada per la regulació del trànsit urbà. L’urbà és la figura destacada durant molts anys, sense oblidar-nos de motoristes i altres especialitats que van sorgint a mesura que el poble comença a necessitat una convivència més ordenada.

Amb més voluntat que mitjans i formació transcorren els anys donant sempre el servei exigit pel veí de Dénia.

Policies Municipals de Dénia Jefatura Policía Municipal

La importància adquirida pels diferents Cossos de Policia Municipal va fer que, com no podia ser d’altra manera, el poder polític decidira regular les seues funcions, millorar-les i augmentar-les, així com unificar els seus distintius, uniformes, denominacions, i estatut jurídic.

Especialment la Constitució Espanyola de 1978 (article 104), la importantíssima Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, i el desenvolupament normatiu autonòmic en matèria de coordinació de Policies Locals, donen l’espenta final fins els policies que avui coneixem.

imprimir