Seguritat i prevenció

Protecció dels xiquets

Consells per la protecció dels xiquets:

  • És important educar els fills perquè coneguen el seu propi nom, cognom, domicili i telèfon.
  • Els menors han de saber que, en cas de perdre's, és millor romandre quiets.
  • Que no òbriguen la porta de casa quan estiguen a soles.
  • Explique'ls a qui dirigir-se en cas de perill.
  • És clau conéixer les amistats dels més xicotets.
  • Explique'ls que rebutgen sempre la invitació de desconeguts.
  • Que no accepten llepolies, caramels, tabac, etc., que puga oferir-los qualsevol persona.
  • Preste molta atenció a qualsevol relat que li faça el seu fill sobre qualsevol acció.
  • Sol·licite informació en cas de necessitat en les Centrals de Policia Local així com Policia Nacional.
imprimir