Ser Policia Local

Grup V

Segons les bases de la present convocatòria, als aspirants li'ls proporcionarà per l'Ajuntament de Dénia, els temes sobre matèries específiques grup V, i aquelles relacionades amb les funcions atribuïdes al lloc i amb l'entorn sociolocal previstes en l'article 6.2 del Decret 88/2001, de 24 d'abril, si és el cas.

Segons el referit Decret, “Les Corporacions Locals podran addicionar als programes mínims que s'establisquen, sempre que es proporcionen pels Ajuntaments als aspirants, temes sobre matèries específiques relacionades amb les funcions atribuïdes al lloc i amb l'entorn sociolocal, així com establir exercicis teòrics o pràctics sobre matèries addicionals, tant amb caràcter obligatori com a voluntari. Els temes relatius a l'entorn sociolocal no podran representar més d'un 10% del total del temari exigit, i la seua valoració es realitzarà d'acord amb els criteris que es determinen.”

El temari és el següent:

  • Tema 41. El municipi de Dénia. Dades generals. Història. Patrimoni monumental. Natura. Partides rurals. Carrers i terme municipal. Institucions relacionades amb la Corporació.
  • Tema 42. Festes tradicionals. Gastronomia, activitats culturals i esportives. Serveis públics. Platges.
  • Tema 43. Ordenances Municipals de Dénia (I). Trànsit. Convivència Ciutadana. Auto-taxis.
  • Tema 44. Ordenances Municipals de Dénia (II). Absentisme escolar. Medi rural. Neteja urbana. Ocupació de via pública. Soroll. Tinença d'animals. Venda no sedentària. Reglament de platges. Ús del foc.
Temari
imprimir