La Policia Local de Dénia

Divises

Els distintius del Cos de Policia Local de Dénia venen determinats per la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, així com pel Decret 114/2005, de 17 de juny, del Consell de la Generalitat, regulador del sistema d’homogeneïtzació i homologació de la uniformitat de la Policia Local de la Comunitat Valenciana. Són els següents:

Galó de muscle
Escala bàsica
Agent Agent
Oficial Oficial
Escala Tècnica
Inspector Inspector
Intendent Intendent
Escala Superior
Intendent Principal Intendent Principal
Distintiu del Cap del Cos Distintiu del Cos del Cos
Escuts
Escut de pit Escut de braç
Distintivo del Jefe del Cuerpo Distintivo del Jefe del Cuerpo
Escuts d’especialitat (braç dret)

DIRECCIÓ - JEFATURA
Direcció

TRÀNSIT TRANSPORTS I MOBILITAT
Trànsit Atestats

PROTECCIÓ A LA FAMÍLIA I LA DIVERSITAT SOCIAL
Artemis Agent Tutor

COMUNICACIONS I RECOLÇAMENT

RURAL I MEDI AMBIENT
Recolzament Medi ambient

PROXIMITAT I DISTRICTES
Proximitat Proximitat
Proximitat

PLATGES/TURISME I VIGILÀNCIA
Platges Vigilància marítima
imprimir