Seguritat i prevenció

Consells per a l'ús dels coets

Si vols divertir-te i no causar ni causar-te cap tipus de dany, SEGUEIX AQUESTS CONSELLS:

 • No et convertisques en un polvorí errant.
 • No guardes artefactes pirotècnics entre la roba o les butxaques (el millor és dur-los a banda dins d'una menuda motxilla, bandolera).
 • A casa No guardes articles pirotècnics prop de focus de calor ni en llocs que puguen crear un risc d'ignició.
 • No manipules els components ni extragues el seu contingut, aquests han d'estar en perfecte estat, rebutja aquells que no estiguen bé.
 • Segueix les instruccions d'aquests i mai els encengues al costat o prop d'altres artificis. Els productes aniran degudament etiquetats.
 • Si algun no fa explotar rebutja'l i remulla'l. No intentes tornar a encendre'l.
 • A l'utilitzar-los en la via publica intenta no molestar als altres el carrer no és solament teu i intenta evitar aglomeracions.
 • D'altra banda no els explosions dins de llocs menuts i tancats.
 • No els introduïsques dins de llandes, bústies, ampolles, papereres, contenidors. A més del dany, pots causar un incendi.
 • Per a evitar lesions d'oïda , roman amb la boca oberta durant el dispar.
 • Els trons que es troben inserits en les traques mai hauran de separar-se d'aquesta, ja que aquests duen una metxa d'ignició ràpida i la seua utilització fora de la traca és molt perillosa.
 • Els coets voladores a causa de la seua característica hauran de llançar-se amb un suport adequat i mai en recintes tancats o en llocs.
 • Els pares hem de vigilar el respecte d'aquests consells per a evitar accidents desagradables que en ocasions tenen un resultat molt greu.
imprimir