Seguritat i prevenció

Vivenda

Consells i prevenció en la vivenda:

  • La porta de la vivenda ha de ser blindada, si no és així, que tinga dos punts de tancament.
  • Reforce les frontisses amb pivots d'acer.
  • Col·loque en la porta un espiera que li permeta veure la persona de cos sencer.
  • Pose persianes en totes les seues finestres i balcons i assegure-les amb un forrellat interior.
  • Col·loque reixes en aquelles finestres de fàcil accés des de l'exterior.
  • No oblide que els balcons, ràfols, ixents de murs, canonades, etc., poden ser enfilats.
  • S'aconsegueix una major eficàcia en la seguretat instal·lant dispositius.
  • Mantinga tancades sempre les portes del terrat i del garatge.
  • Si la porta està forçada o oberta, no ha d'entrar.
imprimir